Lịch học môn PPD intensive, kỳ I năm học 2014-2015
Lịch học của môn PPD giảng dạy tập trung vào cuối học kỳ I, năm học 2014-2015 như bên dưới.

Phòng học và danh sách các lớp tutor sẽ được thông báo sau.

Đề nghị sinh viên theo dõi lịch học để tham gia đầy đủ môn học.


PERSONAL AND PROFESSIONAL DEVELOPMENT

DRAFT SCHEDULE

Lecturer: Ray Webster

Tutor: Do Ngoc Phuong Anh / Tran Thu Thuy

Time: 29 December 2014 – 23 January 2015

Unit Week

Suggested Content 
(NB: each workshop will be introduced in the preceding lecture)

29 Dec

Morning

Lecture: Introduction – PPD aims, objectives and assessment

Group formation (discuss practice presentation)

Activity: ASSIST questionnaire, Skills audit

29 Dec

Afternoon

Lecture: Presentation skills: Make a short presentation

Activity: MBTI questionnaire,

Workshop practice: practice presentations

30 Dec

Morning

Lecture: e-Portfolios and Reflective Learning

Activity: Reflective writing (e-portfolio)

Workshop 1: Company roles and personal introductions

30 Dec

Afternoon

Tutorial session

31 Dec

Morning

Lecture: Learning Profiles and Learning Strategies: Interpreting ASSIST

Activity: Starting your learning strategies (e-portfolio)

Workshop 2: How to make a good presentation (materials from Bus Int)

31 Dec

Afternoon

Tutorial session

5 Jan

Morning

Lecture: Time Management and Productive Work

Activity: Time Management and Productive Work

Workshop 3: Evaluating learning profiles (ASSIST)

5 Jan

Afternoon

Tutorial session

7 Jan

Morning

Lecture: Introduction to Personal Development Plans

Activity: Starting your Personal Development Plan (e-portfolio)

Workshop 4: Time Management

7 Jan

Afternoon

Tutorial session

9 Jan

Morning

Lecture: Personality Types and the Myers-Briggs Type Indicator

Activity: Bid and Bargain

Workshop 5 - Creating a PDP for a your company

9 Jan

Afternoon

Tutorial session

12 Jan

Morning

Lecture: Developing your e-Portfolio and PDP – structure and content

Activity: Evaluating progress in Personal Development Plans (e-portfolio)

Workshop 6: Evaluating MBTI profiles for personal development and teamwork

12 Jan

Afternoon

Tutorial session

14 Jan

Morning

Lecture: Integrating Profiles – Flexible Student Alignment and learning strategy development

Activity: Learning Strategy Development (e-portfolio)

Workshop 7: Negotiation

14 Jan

Afternoon

Tutorial session

16 Jan

Morning

Lecture: Learning Strategy Development

Activity: Assertiveness

Workshop 8: e-Portfolio presentations

16 Jan

Afternoon

Tutorial session

19 Jan

Morning

Lecture: Integrating and presenting learning outcomes

Activity: Developing and presenting learning outcomes (e-portfolio)

Workshop 9: Presenting Professional and Personal Development Plans

19 Jan

Afternoon

Tutorial session

20 Jan

Morning

Workshop 10: Assertiveness

20 Jan

Afternoon

Tutorial session

22 Jan

(all day)

Final presentations

23 Jan

(all day)

Final presentations


1673 lượt truy cập
Các thông báo khác  
Các quy định về đăng ký môn học, thời gian đăng ký môn học và Thời khóa biểu chương trình BTEC HND, học kỳ II năm học 2017-2018 (1/9/2018 5:15:45 PM)
Thông báo lịch nghỉ Tết Nguyên đán, năm 2015 (2/5/2015 9:39:19 AM)
Thời khóa biểu, cập nhật quy định đào tạo và lịch đăng ký môn học chương trình BTEC HND, học kỳ II năm học 2014-2015 (1/8/2015 7:11:58 PM)
Tập huấn chuyên ngành BTEC HND (lần 2) dành cho sinh viên Khóa 9 Mùa thu (1/6/2015 9:36:15 AM)
Lịch học môn bổ trợ năm thứ nhất - Khóa 10 Mùa thu (12/31/2014 4:24:53 PM)
Danh sách các sinh viên dự kiến lên BABM Tháng 1/2015 (12/31/2014 4:24:33 PM)
Lịch học môn PPD intensive, kỳ I năm học 2014-2015 (updated) và danh sách sinh viên (12/31/2014 4:24:13 PM)
Danh sách sinh viên nghỉ quá tiết quy định, chương trình BTEC HND - Học kỳ I năm học 2014-2015 (12/31/2014 4:23:44 PM)
Thay đổi deadline nộp bài assignment môn Asset Pricing, chương trình UWE level 3 (12/31/2014 4:23:19 PM)
Tình hình kỉ luật sinh viên tiếng anh cấp độ 4 - Khóa 10 Mùa xuân (12/31/2014 4:22:57 PM)
Danh sách và lịch thi Kinh tế học cơ bản - Khóa 10 mùa xuân (12/31/2014 4:22:38 PM)
Kế hoạch tổng thể kết thúc học kỳ I và chuẩn bị học kỳ II năm học 2014-2015 của Chương trình Cử nhân Quốc tế. (12/31/2014 4:22:10 PM)
Danh sách lớp, lịch trình, thời khóa biểu học tập lớp TA cấp độ 3, khóa 10, mùa Thu (12/31/2014 4:21:39 PM)
Lịch học môn PPD intensive, kỳ I năm học 2014-2015 (12/31/2014 4:20:48 PM)
Đăng ký hồ sơ dự tuyển năm học 2012-2013 (7/4/2012 1:26:13 PM)